جایی برای شنیدنِ خلاصه‌ی کتاب‌ها
[video src="http://takhtesefid.org/videos/hq804205738051.mp4?name=hq-804205738051.mp4" /]

گفتگو با یرواند آبراهامیان درباره کتاب کودتا (ویدئو)

منبع: سایت تخته سفید
برنامه به عبارت دیگر

نظر بدهید