جایی برای شنیدنِ خلاصه‌ی کتاب‌ها

خلاصه‌ی کتاب‌ها

خلاصه کتاب مسئله دست‌های آلوده

قسمت شانزدهم: مسئله دست‌های آلوده

در این قسمت از پادکست خلاصه کتاب مسئله دست‌های آلوده را که یکی از مدخل‌های دانشنامه فلسفی استنفورد هست را می‌شنوید. لینک‌ها لینک گروه گودریدز پادکست لینک‌های تهیه‌ی کتاب: گودریدز، نسخه فیزیکی، نسخه الکترونیک (فیدیبو)...

خلاصه کتاب جستارهایی درباره‌ تئوری توطئه در ایران

قسمت پانزدهم: جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران

در این قسمت پادکست خلاصه کتاب جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران را که شامل سه مقاله از یرواند آبراهامیان، احمد اشرف و محمدعلی همایون کاتوزیان است را می‌شنوید.

خلاصه کتاب فلسفه سیاسی

قسمت سیزدهم: فلسفه سیاسی

در این قسمت از پادکست خلاصه‌ی کتاب فلسفه سیاسی نوشته دیوید میلر و با ترجمه بهمن دارالشفایی را می‌شنوید. لینک‌ها لینک گروه گودریدز پادکست لینک‌های تهیه‌ی کتاب فلسفه سیاسی: گودریدز، فیدیبو (الکترونیک) لینک‌های تهیه‌ی کتاب...