پادکست اپیتومی بوکس

برچسب -جنایت علیه بشریت

آیشمن در اورشلیم تجسم ابتذال شر

آیشمن در اورشلیم تجسم ابتذال شر

جنایت اونقدر بزرگ بود و اونقدر نادر که به قانون گذاری حول مفهومی جدید در حقوق بین الملل منجر شد یعنی جنایت علیه بشریت. و طبیعی بود که سازمان دهنده اصلی این جنایت یعنی آیشمن رو هیولا تصور کنیم. اما آیا آیشمن واقعا هیولا...