پادکست اپیتومی بوکس

نمایشنامه کالیگولا آلبر کامو

کامو کالیگولا را در سال ۱۹۳۸ نوشت و تا ۱۹۵۸ مرتبا تغییرش داد، این نمایشنامه بیشتر از آنکه نوشتار باشد یک تئاتر است که کامو به مناسبت هر اجرا و متناسب با بازیگرهایش تغییرش می‌داد و مدام آنچیزایی که در آن دوست نداشت را عوض می‌کرد.

کامو کالیگولا را در سال ۱۹۳۸ نوشت و تا ۱۹۵۸ مرتبا تغییرش داد، این نمایشنامه بیشتر از آنکه نوشتار باشد یک تئاتر است که کامو به مناسبت هر اجرا و متناسب با بازیگرهایش تغییرش می‌داد و مدام آنچیزایی که در آن دوست نداشت را عوض می‌کرد. موضوع نمایشنامه کالیگولا یک شخصیت تاریخی است. کالیگولا امپراطور روم بود که از سال ۳۷ تا ۴۱ میلادی در روم حکومت می‌کرد. نمایشنامه بعد از مرگ دروسیلا خواهر و معشوقه کالیگولا شروع می‌شود، کالیگولا در مواجهه با مرگ دروسیلا با پوچی مواجه شده و می‌گوید: انسان‌ها می‌میرند و خوشبخت نیستند. ما در ویژه‌نامه آلبر کامو تقریبا به تمامی آثار مهم کامو پرداخته‌ایم، برای شنیدن این اپیزودها به اپیزود بیست و پنجم: کامو از تولد تا بیگانه، اپیزود بیست و ششم: کامو از سیزیف تا مرگ مراجعه کنید.


لینک ویدئو در کانال یوتیوب پادکست: https://youtu.be/Ylv3nfkKlxg

نظر بدهید