پادکست اپیتومی بوکس

ملکم خان قربان بدفهمی

در این ویدئو دربارۀ میرزا ملکم خان ناظم الدوله توضیح دادم و اینکه چرا باید به ملکم خان توجه کرد و روند تحقیق دربارۀ این شخصیت مهم روشنفکری ایران چطور پیش رفته و پیش می‌رود. من در این روند متوجه شدم که چقدر تاریخ‌نگاری ما ایدئولوژی زده و مغرضانه است. امیدوارم بتوانم در آینده این تحقیق را به صورت کتاب منتشر کنم.

لینک ویدئو در کانال یوتیوب پادکست: https://youtu.be/MUqZ21VQ_tE

نظر بدهید

پشتیبانی مالی از پادکست

برای دوستان خارج کشور از طریق حساب پی‌پل حمایت مالی از پادکست EpitomeBooks برای دوستان ساکن ایران از طریق درگاه زرین پال حمایت مالی از پادکست EpitomeBooks