پادکست اپیتومی بوکس

ملکم خان قربان بدفهمی

در این ویدئو دربارۀ میرزا ملکم خان ناظم الدوله توضیح دادم و اینکه چرا باید به ملکم خان توجه کرد و روند تحقیق دربارۀ این شخصیت مهم روشنفکری ایران چطور پیش رفته و پیش می‌رود. من در این روند متوجه شدم که چقدر تاریخ‌نگاری ما ایدئولوژی زده و مغرضانه است. امیدوارم بتوانم در آینده این تحقیق را به صورت کتاب منتشر کنم.

در این ویدئو دربارۀ میرزا ملکم خان ناظم الدوله توضیح دادم و اینکه چرا باید به ملکم خان توجه کرد و روند تحقیق دربارۀ این شخصیت مهم روشنفکری ایران چطور پیش رفته و پیش می‌رود. من در این روند متوجه شدم که چقدر تاریخ‌نگاری ما ایدئولوژی زده و مغرضانه است. امیدوارم بتوانم در آینده این تحقیق را به صورت کتاب منتشر کنم.


لینک ویدئو در کانال یوتیوب پادکست: https://youtu.be/MUqZ21VQ_tE

نظر بدهید