پادکست اپیتومی بوکس

معرفی کتاب افسوس نمی‌خوریم، تجربه واقعی گریختگان از کره شمالی

چرا انقدر تفاوت هست بین کره شمالی و جنوبی؟ چی شد که کره شمالی که تا اواسط دهۀ 70 از لحاظ رفاه و رونق اقتصادی و دانش فنی خیلی جلوتر از کره جنوبی بود، امروز در همه چیز ار رقیبش عقب افتاده و حتی برق نداره که شبهاش رو روشن نگه داره؟ من در این ویدیو نشون دادم که چسبیدن به مدل توسعه‌ای خودکفایی و توسعه ارتش شده کره شمالی و برعکس رفتن به سراغ بازارهای جهانی و اقتصاد بازار آزاد و تقویت آنچه که در آن برتری نسبی داریم شد کره شمالی که در کنار این اقتصاد ارتش پنجم دنیا را هم دارد. چیزی که ملکم خان یک و نیم قرن پیش هم دیده بود و در کتاب‌هاش به اون اشاره کرده بود.

چرا انقدر تفاوت هست بین کره شمالی و جنوبی؟ چی شد که کره شمالی که تا اواسط دهۀ 70 از لحاظ رفاه و رونق اقتصادی و دانش فنی خیلی جلوتر از کره جنوبی بود، امروز در همه چیز ار رقیبش عقب افتاده و حتی برق نداره که شبهاش رو روشن نگه داره؟ من در این ویدیو نشون دادم که چسبیدن به مدل توسعه‌ای خودکفایی و توسعه ارتش شده کره شمالی و برعکس رفتن به سراغ بازارهای جهانی و اقتصاد بازار آزاد و تقویت آنچه که در آن برتری نسبی داریم شد کره شمالی که در کنار این اقتصاد ارتش پنجم دنیا را هم دارد. چیزی که ملکم خان یک و نیم قرن پیش هم دیده بود و در کتاب‌هاش به اون اشاره کرده بود.

برای دیدن ویدیو لطفا V_P_N خود را روشن کنید:

لینک ویدئو در کانال یوتیوب پادکست: https://youtu.be/3FLZ1gh6C7E

نظر بدهید