پادکست اپیتومی بوکس

پشتیبانی مالی از پادکست

اگر تمایل دارید در ساخت این پادکست مشارکت کنین و به پادکست کمک مالی کنید و پشتیبان ما باشید از طریق روش‌های زیر می‌تونید اینکار رو انجام بدین.

برای دوستان خارج کشور از طریق واریز به حساب پی‌پل

حمایت مالی از پادکست EpitomeBooks

برای دوستان ساکن ایران از طریق درگاه زرین پال

حمایت مالی از پادکست EpitomeBooks

ممنون از اینکه کمک می‌کنین تا ما بهتر و بیشتر پادکست تولید کنیم.

پشتیبانی مالی از پادکست

برای دوستان خارج کشور از طریق حساب پی‌پل حمایت مالی از پادکست EpitomeBooks برای دوستان ساکن ایران از طریق درگاه زرین پال حمایت مالی از پادکست EpitomeBooks