قسمت بیست و هفتم: فرماندهی و نافرمانی

EpitomeBooks Podcast
قسمت بیست و هفتم: فرماندهی و نافرمانی
/

من در این خلاصه کمی درباره آذربرزین، کمی درباره تاریخچه نیروی هوایی و خریدهایی که بعد از جنگ جهانی دوم انجام داد و کمی درباره روند مستشاری در ایران و وضعیت این نیرو در آستانه انقلاب صحبت می‌کنم