پادکست اپیتومی بوکس
فلسفه سیاسی

فلسفه سیاسی قسمت دوم: ایسونومی، دموکراسی، استبداد، جباریت

ایسو در زبان یونانی یعنی برابری و ترکیبات ایسو دار هر کدام به یه شکلی از برابری اشاره دارن، ایسونومی رو میشه برابری سیاسی دونست یعنی حاکمان به قید قرعه انتخاب میشن. ایسیگوریا بیشتر از اینکه اجتماعی باشه فردی است یعنی همه افراد با هم برابرند و باید فرصت‌های برابر برای بهبود زندگی خودشون داشته باشن و ایسوکراتیا هم جلوی قدرت گرفتن یک فرد رو میگیره و به جاش روی قدرت عموم تکیه داره. دموکراسی می‌تونسته ایسونومیک باشه یا ایسیگوریا یا ایسوکراتیا.

ایسو در زبان یونانی یعنی برابری و ترکیبات ایسو دار هر کدام به یه شکلی از برابری اشاره دارن، ایسونومی رو میشه برابری سیاسی دونست یعنی حاکمان به قید قرعه انتخاب میشن. ایسیگوریا بیشتر از اینکه اجتماعی باشه فردی است یعنی همه افراد با هم برابرند و باید فرصت‌های برابر برای بهبود زندگی خودشون داشته باشن و ایسوکراتیا هم جلوی قدرت گرفتن یک فرد رو میگیره و به جاش روی قدرت عموم تکیه داره. دموکراسی می‌تونسته ایسونومیک باشه یا ایسیگوریا یا ایسوکراتیا.

برای دیدن ویدیو لطفا V_P_N خود را روشن کنید:

لینک ویدئو در کانال یوتیوب پادکست: https://www.youtube.com/watch?v=Mpdux9OgDXQ

نظر بدهید