اپیزود سی‌ و هشتم: خلیل ملکی

EpitomeBooks Podcast
اپیزود سی‌ و هشتم: خلیل ملکی
/

کلامی از خلیل ملکی ثبت شده که حدس میزنم حتی دنبال کنندگان غیرجدی تاریخ معاصر ایران هم اون رو شنیدن. خلیل ملکی بعد از اینکه نتونست دکتر مصدق رو در تصمیمش مبنی بر انحلال مجلس منصرف کنه گفت: «آقای دکتر مصدق، این راهی که شما می‌روید به جهنم است، اما ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد.»

از همین جمله کوتاه میشه به اصلی‌ترین خصائص خلیل ملکی پی برد